Jak podręcznik realizuje zadania dydaktyczne?

Zadania pedagogiczne można definiować na różne sposoby. Zadania to zbiór świadomie zainspirowanych działań, których wykonanie prowadzi do osiągnięcia założonego celu. Można argumentować, że w przypadku podręczników szkolnych zadanie pedagogiczne jest taką strukturą słowną, która wyraża inspirację do określonych działań, które trzeba podjąć, aby osiągnąć hipotetyczny cel. Musi to prowadzić do konkretnych, możliwych do zweryfikowania wyników. Takie cele realizują podręczniki Nowa Era (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era).

Jak podręczniki uczą?

Zazwyczaj cele dydaktyczne są spełnione przez większość pytań i zadań w podręczniku. Zadania dydaktyczne są bardzo ważną częścią materiałów szkolnych. Służą one znacznemu celowi. Wszelkie podręczniki za ich pomocą stymulują uczniów do wykonywania różnych czynności intelektualnych i technicznych. Zadania w podręcznikach dla uczniów pomagają uporządkować proces uczenia się, nie tylko kontrolować tempo nauki, ale także wprowadzać nowe treści. Są one przydatne dla uczniów, którzy zamierzają uczyć się samodzielnie oraz dla nauczycieli, którzy przygotowują lekcje. Jednak ich zdolność do pełnienia tych funkcji zależy od ich charakterystyki i ich związku z resztą materiału. Te cele dobrze realizują podręczniki Nowa Era.

Jak powinno się oceniać podręczniki?

Ocena wartości pedagogicznej podręcznika wymaga najpierw analizy typologicznej, a kryteria rozgraniczenia mogą tyczyć się zarówno treści, jak i formy. Innym kryterium, według którego można klasyfikować podręczniki, jest rola, jaką odgrywają one w:

  • zdobywaniu wiedzy,
  • kształtowaniu umiejętności,
  • wyrabianiu postaw przez uczniów.

Funkcja poznawcza podręcznika

Podręczniki służą wprowadzeniu nowych treści: ich rozwiązania dostarczają uczniom faktów o tym, co dzieje się w rzeczywistości, której się uczą. Zapewniają one nową wiedzę o zjawiskach, procesach. Umożliwiają zapoznanie się z nowymi technikami działania. Uczą zachowań w konkretnych sytuacjach. Celem jest sprawdzenie pamięci lub zrozumienia treści tekstu lub innego materiału, utrwalenie tego, co zostało już nauczone. Obecność w materiałach dydaktycznych zadań, które wprowadzają nowe treści, przyczynia się do aktywizacji procesu edukacyjnego. Dzięki nim uczniowie mają możliwość zdobycia nowych informacji lub umiejętności w oparciu o swoją pracę. Tego typu zadania zwracają uwagę na możliwość działań wykraczających poza treść przyswojonego tekstu. Jest to ważne zarówno w procesie samokształcenia, jak i w organizacji pracy nauczyciela w klasie.

Edukacja zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com