Czym wyróżniają się podręczniki wydawnictwa Nowa Era?

Na współczesnym rynku istnieje wiele podręczników do szkoły. Wśród nich jednak wyróżniają się podręczniki Nowa Era (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era). Dzieje się tak z kilku istotnych względów, które warto w tym miejscu rozważyć.

Dobrze skomponowana treść podręcznika Nowej Ery

Istotne jest włączenie do tekstu wytycznych wspierających proces przyswajania wiedzy przez ucznia. Niezwykle cenną treścią powinien być ukierunkowany dobór materiałów ilustracyjnych, ściśle związanych z tematem, dostosowanych do poziomu ucznia. Niestety, treść ta jest często przypadkowa i z pedagogicznego punktu widzenia zupełnie niepotrzebna. Obrazy, ilustracje i schematy to materiały, które wraz z tekstem powinny wyjaśniać trudne, złożone zjawiska lub procesy. Właściwy dobór materiału graficznego może przybliżyć uczniom zjawiska, odległe obrazy, które często nie mają kontaktu z naszą kulturą i tradycją. Ich zadaniem także rozwijanie elementów wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego. Te elementy są dobrze dobrane w podręcznych Nowej Ery.

Konstrukcja pytań i poleceń w podręczniku

Bardzo cennym komponentem każdego podręcznika wydawnictwa Nowej Ery są pytania, polecenia, zadania. Istotne jest przygotowanie do egzaminów oraz testów na poziomie edukacji. Właściwie zredagowane, w formie odniesienia do zadań egzaminacyjnych, jest dziś warunkiem koniecznym i nieodzownym, aby podręcznik spełniał swoją rolę. Z punktu widzenia nauczyciela i ucznia, dobry podręcznik przyczynia się do osiągania celów edukacyjnych. Powinien on być źródłem wiedzy, rozwijać entuzjazm dla badań, prezentować wiedzę jako całość, pokazywać, że pomiędzy różnymi dziedzinami nauki istnieją powiązania.

Zalety podręczników Nowej Ery

Zdaniem nauczycieli podręcznik spełnia zamierzoną funkcję pedagogiczną, jeżeli.

 • stanowi spójną całość z innymi podręcznikami do danego tematu;
 • zawiera informacje najbardziej istotne;
 • jest przejrzysty dla ucznia;
 • jest napisany w zrozumiałym języku;
 • zawiera krótkie streszczenie po każdym rozdziale;
 • posiada prawidłowy i logiczny dobór materiału objaśniającego;
 • zawiera ciekawostki dla zainteresowanych uczniów;
 • zawiera schematy, opisy i przykłady wyjaśnień;
 • dokładnie wyjaśnia problemy abstrakcyjne;
 • posiada odpowiedni poziom edycji (jakość papieru, materiał graficzny, rozmiar);
 • ma zdjęcia z komentarzami i opisami;
 • zawiera słowniczek najważniejszych terminów.

Wszystkie te wytyczne realizują podręczniki Nowa Era. Spełniają one także oczekiwania uczniów, którzy lubią korzystać z takich podręczników.

Książka zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com